amelyben tájékoztatjuk Önt, a TTGHungary.hu látogatóját adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

  1. Alapelveink

a)  a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b)  a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és magáncélra nem használjuk.

c) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

d) biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

e)  egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

f) bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága miatt.

h) honlapunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha hírlevélre regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, honlapunkhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáfé

  1. A sütik és használatuk

Honlapunkon sütiket használnunk. A sütik (cookies) kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. Nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül gyűjthetnek adatot

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha a sütik engedélyezése hiányában a honlapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

  1. Az adatkezelő adatai
  • Az adatkezelő neve: Somszegi Bea
  • Az adatkezelő székhelye: Budapest
  • Az adatkezelő e-elérhetősége: info@ttghungary.hu
  1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Budapest, 2019. június 3.