Hiánypótló, óriási kezdeményezés, a Magyar Nyelv Nagyszótára kiadásának újabb állomására jutott el a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 21 tagú lexikográfus csoportja, Ittzés Nóra főszerkesztésével.

Új műfaj ez a nyelvtudományi vállalkozás: egyrészt értelmező szótár, ám nemcsak a mai állapotot tükrözi, de csaknem 240 év szókincséből, irodalmi anyagából is merít. Adatbázis kíván lenni, egyszerre bemutatatva a múlt, a csoport és rétegnyelvek, valamint a szleng szókészletét, kapcsolatait, mindezt elemezve, konkrét anyagok alapján. Sőt, szinonima szótárként is kiváló. Az első két kötet 2006-ban jelent meg, azóta folyamatosan hagyják el a nyomdát a kötetek. Most jutottak el az EL-ELZ-vel kezdődő szavakhoz, kifejezésekhez.
Az ez alkalommal bemutatott hetedik kötet első méltatója a nagyszámú érdeklődő jelenlétében Lovász László, az MTA elnöke volt. Mint mondta, a teljességre, a tudományosságra törekvés mellett fontos a közönség kiszolgálása. Ehhez hatalmas háttérirodalom feldolgozása vált szükségessé. Leszögezte, mindannyiunk legfőbb összekapcsolója a magyar nyelv. Fontos lépés, hogy elektronikus formában is biztosították a megjelent anyagok elérhetőségét az interneten.

Ittzés Nóra, az intézet szótári osztályának vezetője arról beszélt, a nagyszótár cím a műfajra, az általános értelmező szótárra utal. Ebben a köznyelv, a szépirodalom, a szaknyelv, a rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng mellett a sajtónyelv is helyet kap. Törekszenek munkájuk során a teljességre. És ez az ismertetett adatok alapján nem lehet könnyű: a hetedik kötet 1200 oldalas, 2000 címszó 9000 jelentése és 35 ezer példamondat szerepel benne. A következő kötet lét év múlva kerülhet a felhasználókhoz. Várhatóan a teljes szótár húsz feletti kötetszámú lesz, az utolsó megjelenését 2031.évre tervezik. Mint megtudtuk, hatmillió cédula várja a feldolgozást. A leghosszabb helyet a k betű fogja elfoglalni.
A felhasználók, érdeklődők számára újdonság, hogy az eddig megjelent anyagok már elérhetőek az interneten, akár címszavanként, nyomtatott, valamint web-es nézetben is, és ingyenesen.
Tompa Andrea író értékelte a kiadvány fontosságát, a felhasználók és felhasználás széles körét sorolva.
Prószéky Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója szintén a közepénél tartó munka jelentőségéről beszélt, ismertetve a Magyar Tudományos Akadémia támogatását ebben, valamint sorolta az intézet széles feladatkörét, amelyet a magyar nyelv érdekében végeznek.
Számomra pedig az eseményen egy új, még sosem hallott szókapcsolat is örömöt szerzett: a „bokrosított szócikk”. Ez annyira kifejező, meglepő és szemléletes volt.

Kép és szöveg: Hajós Anna